Vi diskuterar när ett växande företag behöver en HR funktion med Carina Troedsson, HR by CT. Carina har gedigen erfarenhet av HR arbete i olika typer och storlekar av organisationer. När behöver man en HR och hur ska man bäst ta vara på kompetensen?

 

Vad gör en HR?