Vad är det som gör att vi hamnar i försvar och hur kan det ta sig uttryck?

Vi diskuterar hur försvarsmekanismer hindrar min utveckling och hur jag kan ta mig vidare.

Varför går vi i försvar!