Vaxholms Stad förenar de sociala och ekologiska aspekterna av hållbarheten, till ex. hälsa och hållbar transport, och jobbar med frågorna utifrån en helhetssyn där både strategi och operation berikar varandra på ett konkret sätt. Madeleine Larsson och Ammi Wohlin inspirerar oss med olika exempel på vad som fungerar bra och uppmuntrar medborgare och företag att fortsätta engagera sig.

Vaxholms Stad
Lizzie Claesson med gästerna