Magnus berättar inspirerat om hur PEAB ”på riktigt” lever sina värderingar* och hur de strävar efter att systematiskt överföra kulturen till kommande generationers medarbetare.

Ett annat viktigt område som diskuteras är risker med digitalisering och hur riskerna kan minimeras med en stark kultur.

*Jordnära, Utvecklande, Personliga och Pålitliga – dessa är Peabs grundmurade kärnvärden som företaget strävar efter att alla medarbetare har i sitt hjärta.

Bakgrund

För att organisationerna ska lyckas med sitt värdearbete och få värdena att bli en del av företagets kultur visar forskningen vikten av att medarbetarna är medvetna om, accepterar och integrerar organisationens värderingar i sina beslut och beteenden.

-Viktigt att ha kul på jobbet!