Gitta Hertzman Pérez, VD på WonderBrand berättar om företagets medarbetare och engagemang.” Ge unga medarbetare rätt start, låt energi och kunskap utvecklas. Själv strävar Gitta mot att göra sig umbärlig!

Vill du bli umbärlig?
IMG_0567