Känslan när en ny uppgift eller utmaning fungerar friktionsfritt kan för många upplevas euforisk. Energin kommer av sig själv. Hur mycket arbete uppgiften än kräver finns ingen ”tröskel” att ta sig över, det bara rullar. Å andra sidan finns också tillfällen då vi upplever tvärt om, även om uppgifterna är förhållandevis enkla, krävs stor självdisciplin för att komma igång. Det mentala hindret känns oöverstigligt

Motivation kan beskrivas ”likt en inre drivkraft som aktiverar vårt beteende, skapar energi och ger ett målfokuserat beteende.” Med detta resonemang blir motivation en fundamental ingrediens för att skapa resultat.

Man kan också ställa sitt resultatfokuserade mindset mot balans. Sveriges tidigare så framgångsrika höjdhopperska, Emma Gren, resonerar i just dessa termer. För henne är det avgörande att hitta en meningsfullhet i det hon gör och koppla det till sina känslor och inre driv. För henne, och många andra idrottsmän -och kvinnor, är det avgörande att hitta ett sätt att klara av den uthållighet och disciplin som krävs för att skapa resultat i den konkurrensutsatta värd som råder inom idrottens världselit. Balans och meningsfullhet i det Emma gör blir alltså ett sätt att hitta en väg runt de mentala hinder som i bland uppstår i vardagen.

I Think Do & Grow´s pod “Inspirerande Ledarskap” kan du lyssna på hur Emma Gren utvecklar just dessa så viktiga frågor.

https://thinkdoandgrow.libsyn.com/77-emma-green

Kanske ser du kopplingen mellan det Emma pratar om och näringslivet. Faktum är att likheterna är många och applicerbara i respektive områden för at skapa önskvärda resultat.

Vi på Think Do & Grow har ställt tusentals frågor till ledare där ute runt vad som motiverar dom och deras medarbetare. Faktum är att vi hjälpt till att skapa fokus på vad som varit viktigt på just deras arbetsplatser och där igenom skapat önskvärda resultat.

Är det din och ditt företags tur att låta oss ställa frågor till er?

Resultat i världsklass