drömmar

Enligt forskning är visions och värderingsstyrda företag tolv gånger lönsammare än de som inte är det. Dessa företag har större kraft, flexibilitet och snabbare processer än de regelstyrda företagen.

Vision betyder ungefär ”drömbild”. Den är en mental drömbild av ett framtida önskvärt tillstånd. Visionen pekar ut riktningen för dig och organisationen.

För att hitta ett sammanfogande kitt på den kittlande vägen mot er förenade vision behövs också en gemensam värdegrund.

Varje dag möter vi olika situationer som tvingar oss till eftertanke, beslutsfattande och handling. Allt vi gör är grundat på våra medvetna eller omedvetna värderingar, attityder och åsikter. De värderingar vi har, till exempel inför en viss situation, formar en attityd som i sin tur bygger upp en bestämd åsikt. Följden blir att vi också kommer att bete oss på ett bestämt sätt i denna situation.

Det blir dessa två faktorer, den gemensamma visionen och den gemensamma värdegrunden, som ger flexibiliteten, farten och fokuset mot den gemensamma horisonten.

I vår pod Inspirerande ledarskap samtalar vi med Kenneth Qfvarnström. Han belyser utmaningar i det framtida mötet med AI och den omställning som kommer krävas av oss som individer. Kenneth menar att det är helt avgörande att de anställda och ledare som arbetar tillsammans måste dela och tro på sin egen och företagets vision och högre syfte. Därutöver skall de gemensamma värderingarna styra individerna i sina beslut och handlingar. Låt dig ryckas med i Kenneths tankar och idéer genom att lyssna på poden.

https://poddtoppen.se/podcast/1136600332/inspirerande-ledarskap/156-kenneth-qfvarnstrom

Vi på Think Do and & Grow har kittlat 1000-tals ledare och entreprenörer genom åren i att förtydliga drömmar, visioner och värderingar.

Är det din tur att låta dig bli kittlad – man vet ju aldrig hur det slutar, kanske i skratt…

Skapa din egen framtid med hjälp av dina drömmar