franck-v-740555-unsplash

Utvecklingen av chefsrollen har förändrats och gjort att många chefer/ledare har fått än mer att göra.  De unga cheferna ställer nya krav på sin roll som ledare. De värdesätter sitt privatliv mer – är inte beredda att arbeta 50/60 timmar i veckan, som många chefer tidigare har gjort och gör.

Dagens chef kan inte  detaljstyra, då hens ansvarsområde tenderar att bli mer och mer komplext.  Chefen av idag behöver vara mer av en generalist och fokusera på de mellanmänskliga relationerna.

Kan AI hjälpa dagens chefer med avlastning för att skapa ett hållbart ledarskap – vad skulle det i så fall vara?

Vi på Think Do & Grow har hjälpt många ledare att få bättre balans mellan arbete och privatliv. Är du intresserad och vill veta mer? Kontakta oss gärna.

Lyssna gärna på Anki Udd Ledarskapsutvecklare på Ledarna, när hon utvecklar sina tankar kring utmaningarna för dagens chef.

http://thinkdoandgrow.libsyn.com/size/25/?search=anki

Tar AI över chefsrollen?