Tid 2

Vi har alla lika mycket tid, vi använde den bara olika.

Efter förra veckans tema i ämnet ”Att sätta och nå mål” fortsätter vi vår resa. Denna veckan är temat tid, och hur vi använder tiden.

”Tid ser vi som något naturligt, men när vi tänker efter vad tiden verkligen är, mer än en angiven klocktid, då stannar tanken. Tänk efter!”, sa den kände hjärtspecialisten David Ingvar.

I vårt lilla ”nu-fönster” sker alla våra medvetna tankar på ett begränsat tankeutrymme som kan ta emot 11 bytes per sekund. Lite kan tyckas i förhållande till de 40 millioner bytes som våra sinnen bombarderas med varje sekund. Detta kan illustrera hur viktigt det är att rätt saker kommer upp till ytan och att vi lyckas sortera ut de som verkligen är till nytta för oss.

Det är mycket vi vill hinna med och det är mycket vi måste hinna med. Sova, till exempel. Som vuxen måste vi sova, rensa ”arbetsminnet”, sju till åtta timmar per dygn. Alla sömnforskare är eniga om detta. Följaktligen har vi 16 – 17 timmar per dygn, eller bortåt 120 timmar per vecka kvar att använda. Det är naturligtvis upp till var och en hur man vill använda den tiden – till arbete, familj, personlig utveckling, fritidsintressen, fysisk träning etc.

Handlingskraftigt är dock att sätta sig i förarsätet och redan i förkant bestämma hur man vill disponera tiden mellan de olika områdena. Att göra en sorts ”grovplanering”, som sedan kan hjälpa att finplanera inom respektive område. Allt för att på ett fokuserat sätt prioritera det som är viktigt och ge det skäligt utrymme, så att vi verkligen behåller kontrollen och mår bra av det vi ägnar oss åt.

Sammanfattningsvis handlar det om att ge sig tid till reflektion och prioritering. Vi på Think Do & Grow har varit tusentals ledare till stöd i sina tidsprioriteringar. Vi har stöttat, utmanat och följt upp i deras vardag – det har gett resultat.

Är det din tur att reflektera ihop med oss?

Tiden-hur använder du den?