3 kvinnor

Många ser Sverige som ett av de mer jämlika länderna i världen. Till stor del stämmer det. Vi har kommit långt. Men fortfarande ser vi stora klyftor mellan män och kvinnor, både när det gäller lön och fördelningen mellan könen på ledande positioner i de större företagen.

Hur det kommer sig diskuteras mycket. Är män mer intresserade av makt eller handlar det om att de nätverkar mer fokuserat än kvinnor. Vad behöver män och kvinnor göra för att skapa en mer jämlik miljö inom näringslivet? Vad kan vi lära av varandra?

Kontakta oss på Think Do & Grow om du är intresserad av att veta hur vi kan stötta dig och din organisation och få både team och individer att växa i sitt ledarskap och skapa en jämlik miljö på just ditt företag.

Lyssna gärna på Marika Lundsten, VD, Ruter Dam och hur hon ser på utmaningarna för ledande bolag att verkligen skapa en jämlik miljö.

https://www.thinkdoandgrow.com/podcast/ett-inspirerande-ledarskap-fordrar-ett-stort-matt-av-mod/

 

Vad behövs för att kunna spela spelet?