v3

Det finns ingen mall på en bra ledare, alla kan bli bra ledare. Att ha några konkreta mål kan hjälpa på vägen men vägen mot målen är lika viktig, den ska vara njutbar och få dig att växa. Det innebär många gångar att du behöver lämna din komfortzon, våga prova nya saker, testa och tillåta dig och andra att göra fel. Du skapar din unika personliga ledarprofil med grund i dina styrkor. Att identifiera vad du är bra på och de egenskaper du är stolt över, att förena förnuft och känslor ökar din förmåga till tacksamhet som i många fall är grunden till lyckan.

Alla de personliga egenskaper, kompetenser och förmågor du besitter kan liknas vid de olika färgerna på konstnärens palett. Du plockar fram och kombinerar de för att uppnå önskat resultat i varje fall. På det sättet skapar du en stark och gedigen helhet.

Du kanske väljer att ha sällskap på din resa av en co-driver, din personliga ledarutvecklare, som kommer att bidra med tips om hur du kan använda din talang på bästa sätt, som kan uppmuntra dig, ge dig inspiration och bra energitillskott.

En viktig utmaning på vägen är att kunna balansera, inte så sällan motsägelsefulla, sätt att tänka och agera: att vara visionär utan att tappa de små detaljerna i vardagen, att våga drömma utan att tappa fotfäste i verkligheten.

Var befinner du dig idag i ditt ledarskap?

Var skulle du vilja vara?

Hur kommer du dit?

Det är du som bestämmer vägval och fart i ditt liv!

Vägen till ett starkare ledarskap kan se olika ut men den börjar alltid med dig själv.