energi

Alla har vi väl upplevt hur enkelt det är ibland att ta sig an en ny uppgift. Energin kommer av sig själv. Hur mycket arbete uppgiften än kräver finns ingen ”tröskel” att ta sig över. Å andra sidan finns också tillfällen då vi upplever raka motsatsen. Även om uppgifterna är förhållandevis enkla krävs stor självdisciplin för att komma igång. Det mentala hindret känns oöverstigligt.

Motivation är, enligt en definition i Wikipedia, en inre drivkraft som aktiverar vårt beteende, skapar energi och ger ett målfokuserat beteende. Med detta resonemang blir motivation en fundamental ingrediens för att skapa energi och resultat.

Hur gör du för att hålla din egen och dina medarbetares energi och motivation på hög nivå? Faktum är att just denna förmåga anses vara en central ledaregenskap. För att stimulera detta finns olika metoder. I Think Do & Grow´s POD “Inspirerande Ledarskap” samtalar vi om hur man med relativt enkla knep kan stimulera sin egen motivation och därmed i förlängningen även motivera andra.

Lyssna gärna på poden via länken.

Vi på Think Do & Grow har ställt tusentals frågor till ledare runt vad som motiverar dom och deras medarbetare. Vi har hjälpt till att skapa fokus på vad som varit viktigt på just deras arbetsplatser och där igenom skapat önskvärda resultat.

Är det din och ditt företags tur att låta oss ställa frågor till er?

Var ligger din energinivå?