Det finns ett antal viktiga ledaregenskaper t.ex. tydlig kommunikation, motivera och stötta medarbetare i att uppnå uppsatta mål, emotionell intelligens. Frågar du dina medarbetare vilka ledaregenskaper de uppskattar hos dig eller hos en ledare så kan listan bli ganska lång.

Under åren av att ha jobbat med många ledare finns det en sak som nästan alltid kommer fram: vikten av att få veta att vi gör ett bra jobb. Uppmuntran och beröm behöver inte enbart baseras på prestation. Det är lika viktigt om inte viktigare att ge beröm på attityder och beteenden.

Rätt beröm vid rätt tillfälle är en stark motivationsfaktor. Genom att lära känna sina medarbetare och kollegor kan vi anpassa hur vi levererar beröm och uppmuntran så att effekten blir maximalt och varar längre. Framgångsrika ledare har detta som en ”top of mind” sak att göra dagligen.

I podden Inspirerande Ledarskap ”Vad tycker du utmärker en bra ledare?” samtalar Think Do & Grows ledarutvecklare om bra ledaregenskaper.

https://www.thinkdoandgrow.com/podcast/vad-tycker-du-utmarker-en-bra-ledare/

Vi på Think Do & Grow brinner för att sig våra kunder lyckas. Vi ger våra kunder beröm och uppmuntrar de att ge beröm till dem i sin omgivning.

Vikten av att uppmuntra och ge beröm!