Vi är ett verktyg för morgondagens ledare

KUNDERNA UPPSKATTAR OSS FÖR ATT VI STÄLLER DE RÄTTA FRÅGORNA,
ÄR INSPIRERANDE OCH HJÄLPER DEM ATT TÄNKA FRITT

ENDORFIN

Jag har gått min andra ledarskapsutbildning med Lena Engström under drygt ett år, där hon har hjälpt mig som nybliven chef att landa i  mitt ledarskap.

Jag har även fått kvitto på att jag leder min personal i rätt riktning med den typen av ledarskap som jag vill leda med.

Lena har varit ett fantastiskt bollplank i många arbetssituationer under min utbildningstid och utbildningsmaterialet har varit till otrolig hjälp med att ta tag i många olika situationer.

ANNELI WHITE, PLATSCHEF ENDORFIN, LERUM

image001ACNE ADVERTISING

”Jag träffade Anette under ett drygt års tid vilket hjälpte mig som då nybliven chef att landa i mitt ledarskap. Anette var ett jättebra bollplank dels i specifika situationer, men också i mer generella sammanhang.”

ELIN BÄCKMAN, VD ACNE ADVERTISING

logo_acneSVEVIA

”Think Do & Grow har sedan 2008 i olika omfattning genomfört coachprogram hos Svevia för potentiella och befintliga chefer. Målsättningen har varit att utveckla det personliga ledarskapet men också om att utveckla färdigheter som varit mer relaterade mot ekonomiska nyckeltal. Think Do & Grow har uppfyllt våra förväntningar och har skickligt anpassat coachningen efter kandidaternas olika utgångslägen och behov.”

SUZANNE VISHAJ FALK, CHEF KOMPETENSUTVECKLING SVEVIA

logo_sveviaICA KVANTUM

”Vi har arbetat aktivt med Lena Engström på Think Do & Grow sedan många år tillbaka. Utbildningen ”Foksuerat Ledarskap” ger konkreta och tydliga avtryck på våra ledare. Alla uttrycker stor tacksamhet över att få genomgå utbildningen – både på det professionella som på det privata planet. Eftersom gott ledarskap är nyckeln till forsatta framgångar för vårt företag, har vi beslutat att samtliga personal i ledande ställning skall genomgå detta coachande och utvecklande program.”

OWE KROOK, ICA HANDLARE, iCA KVANTUM LERUM

logo_ICA_kvantum_lerumBURGER KING

”Vi har i Swedburger (Burger King) haft förmånen att genomföra ett teambuildingprogram i form av workshop och individuell coaching tillsammans med Anna-Carin Eriksson. Det var uppenbart att Anna-Carin hade lång erfarenhet av ledarskap och att hon har förmågan att se såväl helhet som detaljer. Som ledare är hon metodisk och strukturerad. Anna-Carins kreativitet och brinnande intresse för utveckling ser jag också som en stor styrka.”

JOHANNA WADEFALK, DISTRIKTCHEF SWEDBURGER AB/BURGER KING

logo_burger_kingCENTER FÖR VÅRD OCH OMSORG

”Att få jobba med Think Do & Grow har varit oerhört värdefullt för mig i en situation där jag behövde samtalsstöd för att komma vidare. Anette är närvarande och skicklig på att få mig att se saker på ett annat sätt, men framför allt kändes det som jag kunde sortera och lägga det som hänt bakom mig för att med full kraft gå vidare i min yrkeskarriär. Jag vill ge Think Do & Grow mina varmaste rekommendationer.”

MARIE-LOUISE BRUNDIN, UTVECKLINGSANSVARIG, CENTER FÖR VÅRD OCH OMSORG, UPPSALA

logo_cvoSvenska Röda Korset

Jag har haft Fredrik Palmqvist som ledarutvecklare i snart ett halvår. Tillsammans jobbar vi med programmet Fokuserat Ledarskap. Fredrik har visat sig vara en fantastisk tillgång i min personliga resa som ledare. Fredrik har förmågan att guida och ta ut riktningar utifrån ledarskapsprogrammet och applicera det på de uppdrag och utmaningar som jag har som gruppchef på Svenska Röda Korset.

Ibland när vi träffas befinner jag mig i min process på ett annat ställe än i det kapitel som vi ska jobba med i ledarskapsprogrammet. Då förflyttar Fredrik sig smidigt dit där jag är och anpassar upplägget efter här och nu.

Det som hittills kanske har visat sig vara allra viktigast är att det är lätt att ta kontakt med Fredrik för att diskutera problem som jag upplever att jag kör fast i och behöver ”tänka högt” tillsammans med någon. Då finns Fredrik där som en klok och närvarande person att diskutera med.

SÖREN SAHLIN, Gruppchef, för migrationsrådgivare Svenska Röda Korset

logo-small