v44

Vi möter många som blandar ihop begreppen Vision, Mission, Mål, Ambition och Värdegrund. Är det viktigt då undrar du kanske? För vissa inte men för många skapar tydligheten ett lugn och en trygghet att man är på rätt väg även i svår och utmanande stunder.

Vi ser Visionen som en mental drömbild av ett framtida önskvärt tillstånd. Den skall verka som en kompass och ledstjärna i såväl utmanande som goda tiderVisionen pekar ut riktningen för organisationen, på samma sätt som fyren gör det för seglaren på havet.

En bra Vision är fantasieggande och inspirerande av beskrivningen av det framtida, önskvärda tillståndet. För många entreprenörer handlar det idag också om att på något sätt bidra till en bättre värld att leva i. Elon Musks vision för Tesla handlar inte om att bygga bra el-bilar: ”To help the world to transition away from reliance on fossil fules and toward the embrace of sustainable Energy sources”. Den visionen och kundernas intresse har fått fart på alla världens biltillverkare att på enormt kort tid börja ställa om sin tillverkning mot miljösmartare bilar.

Elon Musk berättar vidare att ingenjörer på Tesla dagligen får generösa erbjudanden från andra biltillverkare. De allra flesta väljer dock att stanna på Tesla, ofta till lägre lön och fler arbetstimmar. Många berättar att Visionen om en bättre värld och deras egen möjlighet att bidra till den är avgörande.

Hur ser er Vision på företaget ut? Hur bidrar den till att attrahera kunder och få era anställda att komma till jobbet motiverade och engagerade?

Vision, Mission och Värdegrund är centrala delar i vår utvecklingsprocess Fokuserat Ledarskap för att skapa meningsfulla och attraktiva mål att jobba mot. Vill du veta mer om hur vi arbetar och vad vi kan bidra med kontakta oss gärna för ett förbehållslöst samtal och möte.

www.thinkdoandgrow.com

Vilken är din Vision för dig och ditt företag?